Privacy policy


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 


1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: E-naturals
Website: https://www.e-naturals.nl en https://www.avanaturalskincare.com/
Inschrijfnummer KvK: 62816357
BTW-nummer: NL002073217B40


2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie en producten die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
 Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 


6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren. 


Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:
 a. CCV Shop: https://www.ccvshop.nl/privacy.html


7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


10. Cookies

AVA natural skin care verzamelt anonieme website statistieken door middel van Google Analytics. Deze data wordt niet met Google gedeeld en is volledig geanonimiseerd.


11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

 a. Op het volgende e-mailadres: info@e-naturals.nl


Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


Aanvulling op bovenstaand:

Welke gegevens verwerkt E-naturals en waarvoor worden deze gebruikt.:


CCV shop:

Als u een bestelling plaatst worden uw gegevens (naam, adres, email, bestelde producten) opgeslagen bij CCV (https://www.ccvshop.nl/privacy.html) Dit is de organisatie die de webshop beheert.
Hier staan uw gegevens opgeslagen naar aanleiding van uw bestelling. Door in te loggen op www.avanaturalskincare.com kunt u uw gegevens inzien en beheren.

Email ontvangt u alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld via het aanvinken van een vakje bij de bestelling of via het inschrijven op de website.
U bent dus niet automatisch ingeschreven als u een bestelling plaatst.


Mailchimp:

Email adressen worden opgeslagen in mailchimp. Dit is de organisatie waarmee e-mails op een officiële en veilige manier verzonden worden. (https://mailchimp.com)
Als u een email ontvangt, staat er altijd in de email een mogelijkheid zich af te melden.

Google:

Emails naar aanleiding van bestellingen en email conversaties bijvoorbeeld naar aanleiding van uw vraag of klacht worden beheert met google. (https://privacy.google.com/intl/nl/take-control.html)

Mollie:

Uw betalingsgegevens (naam en bankrekeningnummer) nadat u een bestelling heeft gedaan worden beheert door Mollie. (https://www.mollie.com/nl/) Tenzij u zelf een overboeking doet via uw bank.

Paypal:
Uw Paypal account wordt gebruikt indien u met Paypal betaalt. Ga naar www.paypal.com om uw gegevens te beheren.

PostNL

Doordat bestellingen met PostNL worden verzonden en vooraf worden gemeld bij PostNL om verzend labels aan te kunnen maken, is uw adres bij PostNL bekend en mogelijk opgeslagen naar aanleiding van een bestelling.

Boekhouding
Voor boekhoudkundige zaken worden uw klantgegevens in een boekhoudprogramma verwerkt.
Dit betreft alleen de noodzakelijke gegevens zoals naam en order bedrag.
Deze gegevens worden verwerkt in een online boekhoudprogramma. Ga naar https://www.e-boekhouden.nl/avg voor de privacy policy.

E-naturals beheert uw gegevens vanaf een lokale computer die goed is beveiligd. Voor uw veiligheid en privacy worden uw gegevens niet op deze lokale computer bewaard.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, wilt u inzage in de gegevens die we van u hebben of wilt u uw gegevens laten verwijderen, stuur een email naar: info@e-naturals.nl